woensdag 15-06-2022

NIKK Kennisbank: D

U bevindt zich momenteel bij de letter D. Schroom niet om contact met ons op te nemen als U nog vragen hebt - wij helpen U graag!

Demping
Kunststoffen hebben hoge demping waarden en worden daarom ook als geluid bescherming toegepast.

Dichtheid
De dichtheid is het quotiënt uit massa en volume. Kunststoffen hebben normaal gesproken een lage dichtheid en kunnen door het lage gewicht energie besparen: bijv. minder transportkosten.

Dieptrekken
Dieptrekken is een vormgevingstechniek waarbij een kunststofplaat onder mechanische druk of door vacuüm te trekken wordt vervormd in een matrijs.

Diffusie

Diffusie is de doorgang van een gas of vloeistof door een materiaal.

Dilatometer
Dilatometer is een meetinstrument waarmee de uitzetting of krimp van een kunststof wordt gemeten. Dilatomers worden toegepast voor bepaling van uitzettingscoëfficiënten en volumetrische expansie.

DOC
Dissolved organic carbon. Aandeel van organische stoffen die in water opgelost zijn.

Doorslagspanning
De doorslagspanning bij kunststoffen staat voor de elektrische spanning waarbij in de kunststof een continu geleidend pad ontstaat.

Drukstabiliteit
De maximaal toelaatbaar druk van een buis of fitting is afhankelijk van het materiaal, de temperatuur en de wanddikte. Normaal zijn de buizen en fittingen in drukcategorieën ingedeeld: PN (nominale druk).
De verdere ontwikkeling van de Polyolefinen heeft geleid tot een geometrische maat: SDR (wanddikte diameter relatie SDR=d/s).

Drukverlies
Het drukverlies in een kunststof leiding is afhankelijk van de vloeistof, de snelheid (Reynolds), de diamater en de rauwheid van de binnen oppervlakte.

DSC
DSC staat voor Differential Scanning Calorimeter (differentiële calorimeter). De DSC is een meettechniek om warmtestromen van een monster (typisch 5 tot 20 mg) te meten. De DSC wordt toegepast om smelttemperatuur, de kristallisatie de glasovergang, oxidatiestabiliteit, vloeistof fractie, uithardingsreacties, etc. van een polymeer te meten.
De DSC wordt voor thermisch onderzoek van kunststoffen gebruikt:
- Smelt temperatuur
- Ontleding temperatuur
- Fysische reacties van een materiaal (faseovergangen)
- Thermische stabiliteit

DTA
DTA staat voor differentiële thermische analyse. DTA is een meettechniek om thermische gegevens van kunststoffen te meten.

Duroplasten
Duroplasten worden vaak ook thermoharders of thermo hardende polymeren genoemd. In tegenstelling tot thermoplasten smelten Duroplasten niet als ze worden verhit- zij verbranden als de temperatuur hoog genoeg is >500°. De oorzaak is de chemische vernetting van de polymeren die door thermische energie niet meer verbreekt kunnen worden. Duroplasten worden vaak met glas of koolstofweefsel verwerkt aangezien zij bros zijn en door glas of koolstofweefsel hoge mechanische eigenschappen krijgen (GVK, CVK).
Voorbeelden van duroplasten zijn:
• Acrylaatharsen
• Fenolformaldehydehars (PF)
• Melamine Formaldehyde Hars (MF)
• Polyesterhars (UP)
• Polyurethaanhars (PU)
• Vinylesterhars (PFA)

DVS
DVS staat voor ‘Deutscher Verband für Schweißen und verwandte Verfahren e.V.
Door de DVS worden richtlijnen gepubliceerd die belangrijk zijn voor het berekenen en bouwen van kunststof componenten.

<< Naar C                                      <<Naar overzicht>>                                        Naar E >>