woensdag 15-06-2022

NIKK Kennisbank: R

U bevindt zich momenteel bij de letter R. Schroom niet om contact met ons op te nemen als U nog vragen hebt - wij helpen U graag!

Radicaal
Een radicaal is een atoom element of molecuul dat niet elektrisch geladen is maar erg chemisch actief is doordat het een ongepaard elektron bezit.

Recycling
Recycling staat voor een proces waarbij een afvalstof omgezet wordt in een nieuw product. Kunststoffen kent hierin vele mogelijkheden.

Rheologie
De rheologie beschrijft de relatie tussen de kracht op een vloeibaar materiaal en de stromingen die daardoor ontstaan.
Rheologietechnieken zijn:
• Capillaire reometrie
• Parallelle plaatreometer
• Shearing disc viscometer
• Viscositeitmeter

Rheologisch onderzoek
Er is een rheologisch onderzoeks methode verschil bij thermoplasten, thermoharders en rubber.
Bij thermoplasten wordt de reactie bij verschillende temperaturen gemeten als het materiaal oscillerend belast wordt. Als resultaat krijg je de dynamische E-Moduul, het dampen en de stabiliteit van het materiaal bij hoge temperatuur en verschillende frequenties.
Duroplasten worden onderzoek omdat de viscositeit bij verschillende schuifkrachten te meten. Het uitharden en de reactie temperatuur van thermosets worden ook onderzoekt.
Bij rubber wordt vaak alleen het uitharden van de rubber bij verschillende temperaturen gemeten.

RIM
Reaction injection molding (RIM) is een lage druk vormgeefproces waarbij een hars (resin) in een gesloten vorm (mold) geïnjecteerd wordt en in de vorm uithardt. Vaak wordt, ter versterking van het eindproduct, in de vorm een weefsel toegevoegd. Het proces wordt vaak toegepast bij voertuigen of in de vliegtuigindustrie welke in kleine serieproducties worden gemaakt.

Ruwheid
De ruwheid zijn alle kleine onregelmatigheden van het oppervlak, op geringe onderlinge afstand en (een ten opzichte van deze afstand) geringe diepte; onregelmatigheden die bepalend zijn voor de microgeometrische eigenschappen van het beschouwde oppervlak
In de techniek zijn verschillende ruwheidwaarde bekent:
- Ra = de hoogte van de rechthoek waarvan de oppervlakte van die rechthoek gelijk is aan het oppervlak gelegen tussen het ruwheidsprofiel en het gemiddelde profiel
- Rz = het gemiddelde van de max-min van de 5 meetlengtes
- Rmax = de grootste van de max-min van de 5 meetlengtes
- Rt = De afstand tussen max en de min over al de meetlengtes
- Rpk = De gemiddelde hoogte van de pieken


<< Naar Q                                          <<Naar overzicht>>                                        Naar S >>