woensdag 15-06-2022

NIKK Kennisbank: S

U bevindt zich momenteel bij de letter S. Schroom niet om contact met ons op te nemen als U nog vragen hebt - wij helpen U graag!

Schadeonderzoek
Wie de oorzaak van schade kent is in staat methoden te ontwikkelen om schade in de toekomst te vermijden. Het formuleren van een oorzaak en oplossing is afhankelijk van de duur van het bestaan van de schade. Schade die al een langere periode aanwezig is, is moeilijker exact te verklaren. De schade kan namelijk meerdere oorzaken hebben en de coherentie hiervan kan daardoor moeilijker te verklaren zijn.

Schuim-kunststof
Schuim-kunststoffen worden gemaakt door tijdens de productie een gas of blaasmiddel toe te voegen aan de taai vloeibare kunststof (b.v. PU). Hierdoor ontstaan er luchtblaasjes. Deze blaasjes zitten in de kunststofmassa gevangen, zodra de vloeibare kunststof vast is geworden.
Ook thermoplasten kunnen geschuimd worden met behulp van fysische of chemische methodes.
- PVC schuim
- ABS schuim
- PE schuim
- PP schuim

Smeltpunt
Het smeltpunt van een materiaal is het bereik waar de vaste fase overgaat naar vloeistoffase. Bij kunststoffen bestaat geen vast smeltpunt maar een smelt gebied. Kristallijne kunststoffen worden karakteriseert door de smeltpunt van de kristallijn fase.

Spanningsscheuren

Bij metalen, glas en kunststof zijn ook spanningsscheuren bekend die ontstaan als gevolg van het transporteren van chemicaliën en buitenbelasting. Spanningsscheuren ontstaan door een fysisch proces waarbij de bindingsenergie tussen de moleculen minder wordt en zodoende door een trekkracht kan worden opengebroken.

Statische belasting
Een statische belasting is een mechanische belasting op een bouwwerk of constructie die als druk, trek of stuwkracht aanwezig is.

Statische en thermodynamische berekeningen van kunststoffen
Er zijn verschillende methoden voor het berekenen van statische belasting van kunststoffen. De eigenschappen van kunststoffen zijn niet vergelijkbaar met die van metaal of ceramiek. Voor elke materiaalsoort zijn bestaand verschillende methoden van berekening. 

Styreen
Styreen is chemisch gezien een ethylbenzeen. Bij kamertemperatuur is ethylbenzeen een kleurloze vloeistof met een aromatische reuk.
Styreen wordt verwerkt tot een groot aantal verschillende kunststoffen. De belangrijkste hiervan is polystyreen (PS). Bovendien wordt het gebruikt bij de productie van copolymeren van acrylonitril-butadieen-styreen (ABS), acrylonitril-styreen (ASA) en styreen acrylnitril (SAN).
Styreen wordt ook vaak gebruikt als oplosmiddel bij de productie van polyesterharsen en vinylesterharsen.


<< Naar R                                       <<Naar overzicht>>                                       Naar T >>