woensdag 15-06-2022

NIKK Kennisbank: M

U bevindt zich momenteel bij de letter M. Schroom niet om contact met ons op te nemen als U nog vragen hebt - wij helpen U graag!

Methylenchlorid test
Deze test wordt alleen voor PVC gebruikt voor het meten van de “Geliergrad”. Als PVC door de Methylenchlorid wordt aangetast, dan is de PVC niet juist geplastificeerd in de productieproces.

MEKP
Methyl ethyl ketone peroxide is een harder voor polyesterharsen en vinylesterharsen. Het word ook voor de productie van thermoplasten gebruikt.

MFR
MFR staat voor Melt Flow ratio: Met de MFR worden de thermische eigenschappen van kunststoffen boven de smelt temperatuur gemeten (viscositeit bij hoge temperatuur). Daardoor kan een kunststof karakteriseert worden en ook wijzigen in de structuur vaak vastgesteld worden.

Microscopisch onderzoek
Bij de microscopisch onderzoek onderscheidt men:
- Stereo microscopie
     o Onderzoek bij klein vergroting (1,5x t/m 64x)
- Up right microscoop
     o Bekijken van het monster van bovenaf
     o Onderzoek met vergroting tot 1000x
- Doorlicht microscoop3
     o Onderzoek indien het licht door het monster trekt
     o Alleen van transparant of heel dunne monster (8 tot 20µm)
     o Vergroting tot 1000x
- Elektronische microscoop
     o Het oppervlakte van een monster wordt met elektronen in het vacuüm gebombardeerd. De verspreide elektronen worden met een detector gemeten en het signaal levert een beeld van de oppervlakte. Op deze manier kan ook de chemische samenstelling gemeten worden: EDX (energy dispersive X-ray analysis).

Monomeren
Monomeren dienen als grondstof voor het maken van polymeren. Bv. Etheen voor de productie van Polyetheen (PE)

MRS
MRS staat voor Minimum Required Strength. Het is een maat voor de drukvastheid van een buis voor een bepaalde tijd bij 20 °C. Bijvoorbeeld: de MRS waarde voor PE 100 bij 20° C met een levensduur van 100 jaar is 10 MPa.


<< Naar L                                        <<Naar overzicht>>                                       Naar N >>