woensdag 15-06-2022

NIKK Kennisbank: O

U bevindt zich momenteel bij de letter O. Schroom niet om contact met ons op te nemen als U nog vragen hebt - wij helpen U graag!

Ondergrondse leiding
Een kunststof leiding die onder grond komt moet voor de belasting van de grond, het grondwater en de binnenbelasting juist berekend worden. Er zijn meerdere methodes voor de berekening: ATV A 127 of ATV M127 of de NEN 7200.

Ontbrandingstemperatuur
De ontbrandingstemperatuur is de temperatuur die nodig is om een bepaalde stof bij een zuurstof aandeel van 20% (normaal lucht) en normale druk te laten ontbranden.

Kunststof Ontbrandings-temperatuur in °C

Fenolformaldehyde 550 °C
Polyamide 420 °C
Polycarbonaat 520 °C
Polyetheen 350 °C
Polypropeen 390 °C - 410 °C
Polyfenyleensulfide 700 °C
Polystyreen 490 °C
Polyurethaan 420 °C
PVDF Zwaar ontbrandbaar
PCTFE Niet ontbrandbaar
PVC 455 °C
Rubber 360 °C
Teflon 580 °C

Ontkleuring
Kunststoffen kunnen in verschillende kleuren gefabriceerd worden. De kleuren zijn vaak ook verschillende organische stoffen die niet volledig UV bestendig zijn. In dit geval ontstaat een verkleuring door de UV bestraling. De UV bestendigheid wordt in een scala van 1 t/m 7 ingedeeld en 7 heeft de hoogste UV bestendigheid.

Ontvlambaar 
Kunststoffen zonder halogenen zijn normaal ontvlambaar volgens DIN 4102. PVC, PVDF en andere kunststoffen die chloor of fluor bevatten zijn niet licht ontvlambar. Indien de ontstekingsbron weggenomen wordt zijn deze kunststoffen zelfdovend.

Oppervlakte hardheid
De oppervlaktehardheid geeft de weerstand tegen het binnendringen van een proefobject weer. De belangrijkste methoden zijn Shore-A, Shore-D en indrukhardheid. Waarvoor wordt dit dan gebruikt?

Oxidatie
Oxidatie is een chemisch proces waarbij een chemisch element, reductor genoemd, elektronen afgeeft aan een andere chemische element, oxidator genoemd, en het oxidatiegetal van de reductor toeneemt. Vroeger definieerde men een oxidatie als een reactie met zuurstof. Voorbeelden zijn roesten en verbrandingsreacties. Kunststoffen kunnen niet echt oxideren, maar zij veranderen de chemische structuur door de invloed van zuurstof wel. Daarom moet een oppervlakte voor het lassen of lijmen mechanisch schoon gemaakt worden zodat een juiste verbinding ontstaat.


<< Naar N                                        <<Naar overzicht>>                                        Naar P >>