woensdag 15-06-2022

NIKK Kennisbank: T

U bevindt zich momenteel bij de letter T. Schroom niet om contact met ons op te nemen als U nog vragen hebt - wij helpen U graag!

Temperen
Temperen omvat een speciale warmtebehandeling. De parameters voor het temperen zijn afhankelijk van de kunststof. Bij temperen mag de verwarming niet te groot zijn, aangezien in dit geval resterende spanningen kunnen optreden die het vormstuk kunnen vervormen. De parameters zijn in de regel afhankelijk van de dikte van het te temperen vormstuk en soort kunststof.

Thermo analytisch onderzoek
Er zijn verschillende thermo analytische onderzoeken bekend: o.a. DSC, TGA, MFR en rheologisch onderzoek.
Voor meer informatie over DSC zie DSC in de D rubriek van deze kennisbank.
TGA staat voor Thermal Gravimetry: Kunststoffen bestaan vaak uit verschillende vaste stoffen. Deze hebben vaak verschillende thermische eigenschapen. Een TGA analyse kan het aandeel van de verschillende vaste stoffen in de kunststof bepalen. 
MFR staat voor Melf Flow Ratio. MFR meet de thermische eigenschappen van kunststoffen boven de smelttemperatuur (viscositeit bij hoge temperatuur). Dit helpt met het karakteriseren van een kunststof wat wijzigingen in de structuur kan verklaren.
Rheologisch onderzoek verschilt tussen thermoplasten, duroplasten en rubber. Bij thermoplasten wordt de reactie bij verschillende temperaturen gemeten wanneer het materiaal oscillerend belast wordt. Het resultaat hiervaan is een weergave van de dynamische E-module, de dampen en de stabiliteit van het materiaal bij hoge temperaturen en verschillende frequenties. Duroplasten worden onderzocht om de viscositeit bij verschillende schuifkrachten te meten. Het uitharden en de reactie temperatuur van thermosets worden hierbij ook onderzocht. Bij rubber wordt meestal alleen het uitharden van de rubber onder verschillende temperaturen gemeten.

TOC
Total organic carbon. Is het totaal aandeel van organisch kolenstof in water.

Trekproef
De trekproef is een mechanisch onderzoek waar de mechanische eigenschappen van een materiaal onderzocht worden:
- Treksterke: maximale kracht of spanning van een materiaal
- Breuksterke: maximale kracht of spanning van een materiaal bij breuk
- E-Modulus: Stijfheid van een materiaal. Het is het quotiënt uit spanning en uitzetting in een trekproef volgens de wet van Hooke
- Breuk rek: maximale uitzetting van een materiaal bij breuk

<< Naar S                                        <<Naar overzicht>>                                       Naar U >>