woensdag 15-06-2022

Stages

Het NIKK biedt mensen in opleiding met interesse in kunststoffen de gelegenheid om stage te lopen.

Onder het kopje stageaanbod vind je ons actuele aanbod. Daarnaast is het ook mogelijk om zelf een opdracht in samenspraak met ons te fomuleren. Stuur in dat geval je curriculum vitae en brief waarin je aangeeft:

- Waarom je stage wil lopen bij het NIKK
- Waar je interesses en sterktes liggen
- Wat de stage eisen zijn
- Vanuit welke opleiding je stage wilt lopen
- Wat de duur en omvang van de stage is
- Wat de stageperiode is

Deze gegevens mag je email naar .