woensdag 15-06-2022

Lassen van kunststoffen volgens DVS 2212


Download NIKK cursus "Lassen van kunststoffen volgens DVS 2212."

Doel van de opleiding:
Opdrachtgevers vragen vaker naar gecertificeerd laswerk. Het lassen van thermoplasten voor buizen en plaat materiaal volgens DVS 2281/82/83 en het examen volgens DVS 2212 is een belangrijke opleiding om volgens de eisen van leveranciers te kunnen werken.
De opleiding bevat alle groepen van de DVS 2212 voor tanks en leidingwerk: groep I en II evanals Groep III voor het lassen van folies. Het examen wordt in samenwerking met een extern examinator aangeboden. Het doel van de opleiding is:

  • Hercertificatie van lassers
  • Certificering van nieuwe lasser

Belangrijk voor monteurs en lassers

De theorie

  • Eigenschappen van kunststoffen
  • Herkennen van kunststoffen
  • Lasmethoden
  • Herkenning van lasfouten
     

De praktijk

  •  Lassen volgens de benodigde DVS 2212 lasgroepen


Cursusduur:
Totaal 2 t/m 5 dagen
theorie en praktijk

Cursuslocatie:
De cursus kan op locatie van de klant plaatsvinden

Startdatum:
Volgens afspraak

Cursuskosten:
De cursuskosten zijn afhankelijk van het aantal deelnemers en de hoeveelheid lasgroepen die gecertificeerd worden. Rekenvoorbeeld cursuskosten:
Duur: 5 dagen
Deelnemers: 5 personen
Lasgroepen: 3 (PE HD Extrusielassen t/m 40 mm, PE HD Stomplassen t/m d. 225 mm, HD-PE stomplassen d. 160 t/m 500 mm)
Cursuskosten: € 2.610,-
Examenkosten: € 3.618,-
Totale kosten € 6.228,-
Kosten/deelnemer: € 1.245,60
Het lesmateriaal wordt door de klant gelevert.

Diploma
Na succesvol afronden examen ontvangt de cursist een officieel certificaat met laspaspoort volgens de DVS 2212 en EN 13067.

Wilt u meer informatie betreffende de tijdstippen, kosten en locatie van deze cursus neemt u dan contact op met Boris Gibbesch, tel. +316 152 997 91, .